Menu Zavrieť

Expozícia portrétu

Na expozíciu vplývajú tri faktroy, ktoré majú okrem nastavenia expozície a teda osvetlenia fotky aj vedľajšie účinky.

Čas uzávierky

Čím dlhší čas je uzávierka otvorená, tým je výsledna fotka svetlejšia.
Ak zvolíme dlhý čas uzávierky napríklad 1/30s, zachytávame pohyb rozmazane. Pri fotení športu tento výsledok môže byť žiadaný.
Ak naopak nastavíme kratší čas 1/500s, môžeme pohyb zmrazíme. Dostávame teda hýbajúce sa objekty ostré a bez pohybu.

Clona

Pri nižších clonách sa dostane viac svetla na senzor a preto sú fotky viac osvetlené, pri vyšších clonách je výsledná fotka menej exponovaná.
Čím nižšia clona, tým dostávame nižšiu hĺbku ostrosti. To znamená, že pozadie a popredie na našej fotke je viac rozmazané.
Pri vyššej clone je hĺbka ostrosti vyššia. Tým pádom máme ostré i pozadie a popredie, bez rozmazania.

Citlivosť ISO

Pri vyšších hodnotách citlivosti ISO senzor zachytáva viacej svetla a dostávame viac exponované fotky. Pri nižších hodnotách dostaneme menej osvetlené fotky.
No čím vyššia hodnota citlivosti ISO, tým viac sa na výslednej fotke prejavia chyby čipu a dostávame digitálny šum. Preto sa snažíme fotiť na nízku citlivosť ISO, aby sme dostali kvalitné fotky, bez šumu.

Ako správne exponovať fotku?

  • Keďže clona ovplyvňuje hĺbku ostrosti nastavíme, podľa zámeru. Pri portréte sa snažíme držať pri nižších čislach.
  • Čas uzávierky sa snažíme držať pri relatívne kratkých časoch, aby sme nedostávali rozmazané fotky pohybom. Ideálne medzi 1/250s a 1/500s.
  • Čím nižšia hodnota citlivosti ISO, tým kvalitnejšie fotky. Namiesto zvýšenia citlivosti ISO si môžeme pomôcť dosvetlením scény trvalým svetlom, alebo bleskami.

Súvisiace príspevky