Menu Zavrieť

Kompozícia portrétu

Kompozícia je asi najdôležitejšia časť fotografie a pri portréte to platí tiež. V tomto článku si povieme ako komponovať portrét a pozrieme sa na zopár najčastejších chýb a ako ich nerobiť.

Pravidlo tretín

Pravidlo tretín spočíva v tom, že hlavné a vedľajšie objekty sa snažíme komponovať tak, aby boli umiestnené približne v tretine záberu. Keď si fotku rozdelíme dvoma vodorovnými a zvyslými čiarami, dostaneme štyri body, do ktorých sa snažíme umiestniť portretovanú osobu.

Stredová kompozícia

Ak chceme dostať zaujímavú fotku, ktorá upúta a nemáme poblízku žiaden zaujímavý vedľajší objekt, môžeme použiť stredovú kompozíciu. Vyberáme ale také miesta na fotenie, ktoré na výslednej fotke budú symetrické. Napríklad chodník, cesta, stromoradie, alebo iné zrkadlovo vyzerajúce miesta.

Rámcovanie

Aby sme upútali pozornosť na našu portrétovanú osobu, môžeme použiť rámcovanie. Umiestníme modela alebo modelku tak, aby vo výslednej fotke boli orámovaný niečím. Napríklad konáre, preliezky, okná, alebo aj zábradlie.

Popredie

Aby sme do fotky priniesli trochu dynamiky a zaujímavých prvkov, snažíme sa fotiť skrz nejaké objekty. Pri nízkej hĺbke ostrosti sú tieto objekty rozmazané a niekedy môžu byť veľmi zaujímavé. Môžeme fotiť napríklad cez konáre, alebo komponujeme s nejakým objektom blízko objektívu, napríklad zábradlie na moste, alebo blízko pri stene.

Vodiace línie

Vodiace línie majú zaujať čitateľa a následne upútať pozornosť na vyžadovaný objekt. Tajomstvo spočíva v tom, že by sa všetky čiary mali zbiehať priamo na našu portrétovanú osobu. Môžeme použiť zábradlie, budovy, alebo v tomto prípade múr a chodník.

Vyplniť celý záber

Namiesto zaberania portrétu so zbytočným priestorom, ktorý nemusí byť až tak zaujímavý, pristúpime bližšie. Niekedy sa dobrý portrét vydarí vtedy, keď pristúpime ešte bližšie, vyplníme celý záber, aj na úkor niektorých chýb ako je napríklad orezanie častí tela. V tomto prípade fotíme detail zaujímavého momentu a táto chyba nám neprekáža, pretože sa sústredíme na dej v danom zábere.

Časté chyby

Pri fotení portétov sa treba vyvarovať najčastejším chybám. Stále ale platí, že každé pravidlo platí, ale pri jeho porušení môže vzniknúť zaujímavá fotka.

Nedodržanie pravidla tretín

Medzi začiatočnícke chyby patrí komponovanie portrétovanej osoby príliš na kraj záberu. Toto je chyba a záber by sa mal komponovať radšej do tretín, alebo do stredovej kompozície.

Orez končatín a tela

Môže sa stať že sa vám pri fotení proste nezmestí do záberu celý človek. Ak tomu tak naozaj bude, je potreba si trochu odstúpiť a skúsiť to znova, bez orezania rúk, či nôh.

Dívanie sa mimo záber

Čitateľ pri pozeraní sa na fotky bude zaujatý na čo hľadí modelka na zábere. Keď pohľad portrétovanej osoby ide mimo záber, tak čitateľ hľadí mimo záber. Preto je žiadúce, aby sme komponovali fotku tak, aby sa modelka dívala v smere záberu, ideálne smerom na vedľajší objekt, ktorý sa na fotke môže nachádzať.

Súvisiace príspevky